วิธีการติดตั้งเทอร์โบที่ถูกต้อง

ทุกครั้งก่อนท่านประกอบติดตั้งเทอร์โบที่ซื้อใหม่หรือเปลี่ยนไส้กลางเทอร์โบใหม่หรือเทอร์โบที่ซ่อมมาใหม่ขอให้ปฎิบัติตามบัญญัติ 10 ประการดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรืออายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติทำให้เสียค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาโดยใช่เหตุ

  1. หลีกเลี่ยงการใช้เทอร์โบปลอมที่ไม่มีคุณภาพจากไต้หวันหรือจีนซึ่งไม่มีการรับประกันและอายุการใช้งานที่สั้นมาก ปกติจะไม่ระบุยี่ห้อเทอร์โบจะมีแต่ป้ายแสดงหมายเลขอะไหล่เทอร์โบเท่านั้น เจาะจงแต่เทอร์โบที่มียี่ห้อที่ท่านรู้จักดี อาทิเช่น Garrett, Holset, IHI, Mitsubishi, Borgwarner(KKK และ Schwitzer)เท่านั้น
  2. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศก่อนทุกครั้ง
  3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองหายใจ(ถ้ามี)ทุกครั้ง โดยใช้เกรดน้ำมันเครื่องตามที่ระบุจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ เติมน้ำมันลงในไส้กรองน้ำมันเครื่องจนเต็มก่อนติดตั้งไส้กรองน้ำมัน
  4. บีบน้ำมันเครื่องเข้าทางรูน้ำมันเข้าเทอร์โบแล้วหมุนแกนเทอร์โบไปประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไปเคลือบผิวบู๊ชและเพลาเทอร์โบ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขาดน้ำมันในช่วงสตาร์ทเครื่อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนไส้กลางเทอร์โบเองให้ลองหมุนก่อนว่าใบพัดไอดีและไอเสียไม่ฝืด หรือเสียดสีกับโข่งเพราะอาจประกอบฝาครอบโข่งไม่ถูกต้องหรือมีคราบเขม่าจับอยู่ที่บ่าโข่งไอเสีย
  5. ตรวจเช็คและทำความสะอาดท่อน้ำมันเข้าและท่อน้ำมันออกเทอร์โบหากท่อเกิดบุบ หรือร้าวให้เปลี่ยนใหม่ทันทีในกรณีเครื่อง อีซูซุ-6SD-1TC ในรถบรรทุก DECA หรือรถขุดฮิตาชิ EX300 ต้องถอดออยล์คูลเลอร์ออกมาล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่(แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เพราะปกติจะล้างไม่ออก)เพราะจะเกิดปัญหาอุดตันในออยล์คูลเลอร์ทำให้น้ำมันเลี้ยงเทอร์โบไม่ทันในขณะใช้งานจนเทอร์โบเสียหาย
  6. ตรวจเช็คหน้าแปลนท่อไอเสียและสตัดว่าไม่มีการแตกร้าวหากตรวจพบเปลี่ยนใหม่พร้อมขันน๊อตให้แน่นทุกตัว ติดตั้งเทอร์โบพร้อมเปลี่ยนปะเก็นเหล็กที่หน้าแปลนท่อไอเสีย หลีกเลี่ยงการใช้ปะเก็นเก่าเพราะอาจเกิดการรั่วของไอเสียได้ ทำให้เครื่องยนต์ควันดำไม่มีกำลัง
  7. ตรวจเช็คหน้าแปลนน้ำมันไหลเข้าและออก ขูดทำความสะอาดหน้าแปลนพร้อมเปลี่ยนปะเก็นกระดาษใหม่ทุกครั้งและหลีกเลี่ยงการทาปะเก็นเหลวที่หน้าแปลนน้ำมันเข้า-ออก เพราะอาจเกิดการอุดตันของท่อน้ำมันไหลเข้าและออกได้
  8. ก่อนติดตั้งหน้าแปลนท่อน้ำมันไหลเข้าเทอร์โบ ให้ทดลองแคร็งเครื่องยนต์ 2-3 ครั้งจนเห็นว่าน้ำมันเครื่องไหลออกจากท่อน้ำมันก่อนในช่วง 3-5 วินาที จึงประกอบท่อน้ำมันเข้าและไหลกลับ ตรวจสอบท่อดูดและท่ออัดอากาศว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆในท่อก่อนประกอบสตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้เดินเบาประมาณ 5 นาที จากนั้นตรวจสอบรอยรั่วหรือซึมตามข้อต่อพร้อมดูมาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่องว่าในช่วงเดินเบาต้องไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์หรือ 0.7 กก.และไม่ต่ำกว่า 30 ปอนด์หรือ 2 กก.หากเร่งเครื่องในรอบสูงหรือช่วงใช้งาน
  9. ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ปล่อยเครื่องยนต์เดินเบา 2-3 นาที ห้ามเร่งเครื่องยนต์โดยทันทีอย่างเด็ดขาด ก่อนดับเครื่องควรปล่อยเดินเบา 2-3 นาที แล้วจึงดับเครื่องยนต์ ห้ามเร่งเครื่องแล้วดับเครื่องโดยทันทีอย่างเด็ดขาด
  10. หากเครื่องยนต์เกิดควันขาวน้ำมันรั่วซึมจากเทอร์โบ หรือมีเสียงดังผิดปกติให้ถอดเทอร์โบส่งซ่อมจากร้านค้าที่ท่านซื้อเทอร์โบไปเพื่อตรวจสอบ

หากท่านสามารถปฎิบัติตามข้อแนะนำ 10 ประการข้างต้นได้ ท่านก็สามารถสบายใจว่าเทอร์โบจะสามารถใช้งานได้ปกติมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อย่างแน่นอน รวมถึงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหากเทอร์โบอยู่ในสภาพสมบูรณ์