อัพเกรตเทอร์โบ

อัพเกรดกันรุนหรือโข่งไอเสีย
360 DEGREE THRUST BEARING KIT FOR HIGH PERFORMANCE AND RACING IS STANDARD IN ALL GT32S,GT40S,T04S,T04R TURBO TWIN SCROLL TURBINE HOUSING A/R 0.48,0.58,0.70,0.84,1.00,1.05,1.22,12,14,16,19,22 CM2
อัพเกรดใบพัดไอดี

ใบพัดไอดีอัพเกรดเทอร์โบเดิมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเทอร์โบลูกเดิมของท่าน
  • ใบพัด HX 40 แทน TD06-25G,HX50 แทน TD07-25G และ T78,HX55 หรือ GT45(KAI) หรือ TV75 (SPL) แทน T88H-34D
  • ใบพัด HX60(80/113 มม)และ TV85 Super SPL(88/118 มม)สำหรับแรงม้า 1200-1500 ก็มีพร้อมให้อัพเกรดแล้ว